Psalmi 40 viittaus YHWH'n Pelastukseen (Yeshuaan) sanoo:

..Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu mitä minun on tehtävä... Sinun tahtosi, minun Elohimini, minä teen mielelläni, ja sinun Toorasi on minun sydämessäni.. Psalmi 40:8,9

SHALOM!

    Kysymyksiä ja Vastauksia                              Saanko esitellä: Y'shua HaMashiyach!                                                    Linkkejä!!

 

Tälle sivulle suomennan rakkaan ystäväni, veljeni, Baruch Ben Danielin kirjoituksia.

Sitä mukaa kun saan käännöstyötäni tehtyä, artikkeleita ilmestyy lisää.

Valmiit artikkelit löydät rullaamalla sivua alaspäin.

Palaa siis pian takaisin, ja kiitos käynnistä!

 

Me olemme täällä palvellaksemme ja vaihtaaksemme ajatuksia Universaalista Taivasten Valtakunnasta. Mashiyach ei katso henkilöön, Hänen Tooransa

 (vanhurskaat ohjeet, opetus) ja halacha (Tie jota kulkea) tuovat Oikeuden ja Rauhan jokaiselle joka tavoittelee Häntä. Meidän kutsumuksemme on helpottaa yhteyden syntymistä, ei uskonnolla eikä opeilla vaan auttaen ihmisiä vaalimaan ja hoitamaan luonteen vanhurskautta. Mashiyach tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden liittyä Häneen ja olla osa Elohimin valtakuntaa. Hänen Majesteettinsa sanoo että Hän keventää meidän kuormamme, ja niin Hän todella tekee ...lue lisää

 

Kuolleenmeren kirjakääröt ja Paavali

Niille joiden käsitys Mashiyach’sta perustuu ”Apostoli Paavalin”     kirjoituksiin,      täällä      on      erittäin

 mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita mietittäväksi. Viimeaikaiset Kuolleenmeren Kirjakääröjen tutkimukset viittaavat siihen että on erittäin selvää ettei Paavali koskaan puhunut Tooraa vastaan tai mitätöinyt sitä, niinkuin monille on opetettu. Kuolleenmeren Kirjakääröjen löydökset valaisevat näiden kahden avainlauseen merkitystä, Lain teotja Lain alla jotka molemmat ovat hyvin kuvaavia ääriuskonnolliselle halachalle, ei Tooralle itselleen. ...lue lisää.

 

Osta totuutta, älä myy;

osta VIISAUTTA,

KURIA,

ja YMMÄRRYSTÄ.

Snl. 23:23

 

Milloin uskonnot ja sodat lakkaavat?

Milloin ihmiset kaikista kansoista rakastavat

ja kunnioittavat toisiaan?

Milloin köyhät ja painostetut saavat oikeutta?

Nälkäiset ruokaa? Janoiset vettä?

Kun jokainen sielu hylkää valheelliset uskonnot ja valitsee

Mashiyach’n

”Jahven Memra (SANA)”

 

Monilla on vielä opittavaa Elohimin Valtakunnasta

ja Hänen Mashiyach’staan.

 

Monet ovat kokeneet vain uskonnollisia korvikkeita....

 

 

 

"Sinun Sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni."

Psalmi 119:105

Jos sinäkin olet kyllästynyt instituutionaalisiin uskontoihin ja uskonnolliseen dogmatismiin joka  vain jakaa ihmisiä, tämä sivusto valaisee sinulle

sellaisia arvoja jotka yhdistävät ihmisiä, huolimatta uskonnollisista käsityksistä. On mahdotonta sovittaa monia uskonnollisia arvoja Rauhan, Menestyksen, Oikeuden ja Yhteisön kanssa. Mashiyach’n HaMishchah (Voitelu) ei ole riippuvainen sielujen uskonnollisista valinnoista tai tietystä opista, mutta HaMashiyach’n tunteminen on ”hengellisen yhteyden” vaalimista ja hoitamista, joka mahdollistaa sen että me teemme oikein itseämme ja muita kohtaan ...artikkeli aiheesta tulossa pian.

 

Kirjoitukset puhuvat valheuskontojen juuresta, ”Laittomuuden Salaisuudesta” tai Ilmestyskirjan ”Portosta”, tai ”laittomuuden tekijöistä”.

Mashiyach sanoi, Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” Uskonnosta on tullut paha ja ilkeä voima joka on kääntänyt ihmisen YHWH’a ja toisia ihmisiä vastaan, se on se ”Laittomuuden Salaisuus”, täynnä ”viekkaasti sommiteltuja taruja”.

...artikkeli Babylonista tulossa pian.

 

Totuus on tarjolla jokaiselle joka etsii sitä, mutta Yeshuan ”juutalaisuus” on loukkaus monille joilla ei ole rakkautta totuuteen.  Yeshua on YHWH’n

 Sana, Elävä Toora joka tuli lihaksi. Toora tekee Yeshuasta Mashiyach’n. Väheksyä Tooraa on repiä alas perustus siltä kuka Yeshua todella on!

 

Tavoitteena on levittää Mashiyach’n opetuksia, saavuttaa elämisen taitoja jotka vahvistavat jokaista yksilöä, perhettä ja yhteisöä

vanhurskaudessa, hyvyydessä ja totuudessa, ja olla Kedoshim (Pyhä Kansa) YHWH’lle.

 

Vaelluksen tulee olla Elohimin kuvana, Valtakunnassa, jossa jokaisen kyvyt, lahjat ja resurssit ovat tarjolla palvelukseen, vahvistamaan

 ja perustamaan jokaisen ainutlaatuisen sielun moitteettomuutta.

 

Ole Tsadiq (vanhurskas) joka on suora ja vahva kuin taatelipuu, kantaen hyvää hedelmää YHWH’lle ja

Hänen Mashiyach’lle. Varjelellen itsemme ja toiset ”maailmallisilta asioilta” jotka vahingoittaisivat tai tuhoaisivat sitä hyvää mitä Ruach HaKodesh on perustamassa.

 

HaMashiyach ”tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan. Hän on sorretun linna.” Psalmi 9:9-10

 

Jos et tunne Y’SHUAa HaMashiyach’na, nyt on oikea aika etsiä Häntä ja pyytää että Hän ilmaisee itsensä sinulle.

Mashiyach on meidän läheisin ystävä, läheisempi äitiä, isää, veljeä tai siskoa.

Mashiyach’n tunteminen alkaa puhumalla Hänen Nimeään ja kutsumalla Ruach HaKodesh (Pyhä Henki)

Neshamaamme (henkeemme).

Hän ilmenee meidän hengessämme. Meidän ei tarvitse kuin olla kärsivällisiä ja kuunnella Hänen Ääntään.

Kun me etsimme Häntä, meidän sydämemme täyttyy Hänen läsnäolostaan, todisteena siitä Ilo ja Rauha... lue lisää

 

Olkoon YHWH sinun kanssasi.

Shalom U'Vrachot,

Ruut & Baruch

 

Kirjoita meille, kuten Ruach HaKodesh johtaa.

Emme kuitenkaan lähde mukaan turhiin väittelyihin emmekä vastaa solvauksiin.

 

 

 

 

 

 

 

"Te kuurot, kuulkaa, ja te sokeat, katsokaa ja nähkää.

Kuka on sokea, ellei minun palvelijani,

ja kuka niin kuuro kuin Minun sanansaattajani, jonka Minä lähetän?

Kuka on niin sokea kuin Minun palkkalaiseni,

niin sokea kuin YHWH'n palvelija?

Paljon sinä olet nähnyt, mutta et ole ottanut varteen;

korvat avattiin, mutta ei kuulla.

YHWH on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden

 tehdä lain suureksi ja ihanaksi.

Mutta tämä on raastettu ja ryöstetty kansa,

kaikki nuoret miehet ovst sidotut ja vankihuoneisiin kätketyt;

he ovat joutuneet saaliiksi, eikä ole auttajaa, ryöstetyiksi,

eikä ole, kuka sanoisi: 'Anna takaisin!'

Kuka teistä ottaa tämän korviinsa, tarkkaa ja kuulee vastaisen varalta?"

Jesaja 42:18-23

 

Tästä voit tarkistaa Sapatin alkamisajankohdan:

 

 

 

Tee se!       TUHOA TELKKARI!!       Sinä pystyt siihen!!!     JES!!!!

 

 

 

Mikä ihmeen Parasha?

Lue lisää!

 

Tämä sivusto on omistettu YHWH'lle Y'shuan HaMashiyach'n Nimessä.

Havaittakoon meidät HaMashiyach'ssa ja tekemässä Hänen työtään kunnes Hän palaa!

Amen ve Amen!

Hit Counter kävijä sitten 13.1.08

Viimeinen päivitys: 29-04-2008

 

 

Copyright © 2008 FINNISH.NETZARI.ORG Kaikki oikeudet pidätetään.